کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000711

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه پارک جنگلی شهید پایدار

اردکان

5020263

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

2

چاه آب آشامیدنی خیابان ایمان

یزد

5040698

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

3

چاه واحد تولید کنسانتره و گندله آهن

یزد

5040708

پرونده اعاده گردید.

4

چاه مجتمع دامداری و مرغداری های هرفته

مهریز

5050372

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

5

چاه غیرمجاز قنبرعلی زارع گاریزی

تفت

5151422

بهره برداری از چاه  مردود اعلام گردید.

6

چاه شهباز مقیمی

ابرکوه

5160559

با لایروبی چاه موافقت گردید.

7

چاه سیدمحمد طباطبایی بازارنو

ابرکوه

5160537

با حفر چاه دستی موافقت گردید.

8

چاه علی اصغر حیدری

ابرکوه

5161146

با کف شکنی چاه موافقت گردید.

9

چاه قاسم آباد پایین

مروست

5230342

با حفر گالری موافقت گردید.

10

چاه ناحیه صنعتی مروست

مروست

5230107

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

11

قنات خیرآباد بافق

بافق

5180410

پمپاژ آب از قنات مردود اعلام گردید.

 
کد خبر: 2633
  تاریخ خبر : 1400/07/12