کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000621

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه به جای قنات رحیم آباد

ابرکوه

5160640

با حفر گالری موافقت گردید

2

چاه به جای قنات نصرت آباد

ابرکوه

5160368

با لایروبی چاه موافقت گردید

3

چاه براتعلی مهیاری

ابرکوه

5160580

با کف شکنی چاه موافقت گردید

4

چاه حسین امیدپناه

ابرکوه

5160108

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

5

چاه عزیز کاووسی

ابرکوه

5160513

کف شکنی چاه مردود اعلام گردید

6

چاه کشاورزی مزرعه حاجی آباد

ابرکوه

5160833

لایروبی چاه مردود اعلام گردید

7

چاه حسین رستگار

ابرکوه

5160290

با حفر گالری موافقت گردید

8

قنات مزرعه جلیل آباد اکبری

تفت

5150064

کارشناس اخذ توضیح گردید

9

قنات بورق

تفت

5151108

کارشناس اخذ توضیح گردید

10

چاه بجای قنات حجت آباد علی آباد

اشکذر

5030017

با تغییر محل چاه موافقت گردید

11

چاه حسین مرشدی

تفت

5150314

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

12

چاه طرح کشت علوفه عباس کاشفی نیا و شرکاء

بافق

5180119

با بهره برداری از چاه موافقت گردید

13

چاه فضای سبز شهرداری احمدآباد

اردکان

5020506

با افزایش بهره برداری از چاه موافقت گردید

14

چاه شمس آباد علیاء

مروست

5230448

کارشناس اخذ توضیح گردید

15

قنات آشترک

بهاباد

5200186

با کف شکنی قنات موافقت گردید

16

قنات منطقه باغ حاجیان بنادک سادات (موج دریا)

مهریز

5071402

با شناسایی قنات بعنوان منبع آبی موافقت گردید

17

سیستم آبیاری تحت فشار آقای اصغر مولود‌پور

ابرکوه

1100645

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید

18

قنات قاسم آباد کوچک

اردکان

5010153

کارشناس اخذ توضیح گردید

19

قنات چاه کاظم

اردکان

5220153

کارشناس اخذ توضیح گردید

20

سیستم آبیاری تحت فشار خانم خدیجه حیدری

اشکذر

1100633

کارشناس اخذ توضیح گردید

 
کد خبر: 2614
  تاریخ خبر : 1400/06/23