کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000616

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه حسین کریمی

ابرکوه

5160538

با کف شکنی چاه موافقت گردید.

2

چاه حبیب سالاری پناه

ابرکوه

5160357

با کف شکنی چاه دستی موافقت گردید.

3

چاه براتعلی مهیاری

ابرکوه

5160580

کارشناس اخذ توضیح گردید.

4

چاه نصرت اله حیدری و شرکاء

خاتم

5240363

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

5

چاه حسن اخوان

بهاباد

5200003

با تغییرمحل چاه موافقت گردید.

6

چاه شرکت مجتمع فولاد اردکان

اردکان

5020489

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

7

چاه شماره 2 قدرت اله هاشمی و شرکاء

ابرکوه

5161115

لایروبی چاه مردود اعلام گردید.

8

چاه زارعین هروک ( عزیز رضایی)

ابرکوه

5160840

کف شکنی چاه مردود اعلام گردید.

9

چاه کشاورزی باقر بیکس و شرکاء

ابرکوه

5160158

حفر گالری مردود اعلام گردید.

10

چاه شماره یک فیض آباد ( ریحان رستمی و شرکاء )

خاتم

5240540

کف شکنی چاه مردود اعلام گردید.

11

چاه جهاد کشاورزی ندوشن

میبد

5170005

تغییرمحل چاه مردود اعلام گردید.

 
کد خبر: 2613
  تاریخ خبر : 1400/06/23