صرفه جویی در آبیاری فضای سبز، بیش از پیش مورد توجه باشد

مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای یزد، صرفه جویی در آبیاری فضای سبز را مهم دانست.

 مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای یزد با بیان اینکه به دلیل کاهش قابل توجه بارندگی در سال آبی جاری و به تبع آن کاهش منابع آبی در شرایط اضطراری و شرایط نامساعدی قرار داریم گفت: صرفه جویی در بخش های مهم مصرف مانند بخش فضای سبز شهری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

جواد محجوبی افزود: در اجرای مصوبات شورای عالی آب در زمینه برنامه سازگاری با کم آبی در استان برای مصارف فضای سبز شهری، موضوع کاهش مصرف آب در این حوزه جزو اقدامات مهم و فوری شرکت آب منطقه ای یزد قرار گرفته است.

به گفته وی همچنین برنامه هایی در خصوص تغییر الگو و کنترل برداشت آب فضای سبز از طریق نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای فضای سبز و از همه مهمتر جداسازی آب شرب از غیر شرب و استفاده از پساب جهت آبیاری نیز در دستور کار است.

وی اظهار داشت: به همین منظور طی هماهنگی هایی که با سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری یزد صورت پذیرفت مقرر شد این سازمان با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب استان نسبت به جداسازی انشعابات شرب، اقدام و مابه ازای حجم آب جداسازی شده این شرکت از محل آب های زیرزمینی غیر کیفی را جهت فضای سبز شهرداری یزد در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: همچنین تامین آب پایدارفضای سبز اکوپارک(پارکی با گونه های درختی سازگار با کویر) از پساب تصفیه خانه فاضلاب یزد انجام و به زودی عملیاتی خواهد شد.

محجوبی یادآور شد: بررسی استفاده از پتانسیل سهم آب چاه های کشاورزی جهت تبدیل تخصیص آن به بحث فضای سبز نیز در دستور کار سازمان سیما منظر شهرداری یزد قرار گرفته است.

کد خبر: 2592
  تاریخ خبر : 1400/05/13