مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای:

.پروژه "ظرفیت سنجی آبخوان چرخاب" به 90درصد پیشرفت فیزکی رسیده است

.مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای یزد گفت: پروژه "ظرفیت سنجی آبخوان چرخاب" با هدف تامین پایدار آب شرب شهر یزد در پایان سال 99 به پیشرفت فیزیکی 90% دست یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد "محمدعلی امیربیکی"با اشاره به فعالیت گروه تلفیق بیلان این شرکت درسال  99 گفت: قراردادهای انجام مطالعات تهیه بیلان منابع آب در حوضه های آبریز کویر ابرکوه- سیرجان و کویرهای سیاهکوه، ریگ زرین و دق سرخ  با مشاورین ذیصلاح منعقد شده است.

به گفته وی در این زمینه با نظارت کامل، موثر و مستمر بر انجام مطالعات، پروژه های مذکور در پایان سال 99 دارای 50درصد به پیشرفت فیزیکی بودند ضمن آنکه پروژه "ظرفیت سنجی آبخوان چرخاب" با هدف تامین پایدار آب شرب شهر یزد نیز در دست انجام بوده که در پایان سال 99 به پیشرفت فیزیکی 90% دست یافته است.

وی تهیه گزارش ارزیابی منابع و مصارف استان مربوط به سال آبی 99-98 ،گزارشات فصلی تحلیل کمی منابع آب ، به روزرسانی سامانه اطلاعات جغرافیایی استان و بانک اطلاعات پایه منابع آب استان ،تهیه بیلان منابع آب استان، همکاری با سازمان برنامه در تهیه سالنامه آماری و تهیه سیمای آب استان را از دیگر فعالیتهای این گروه در سال 99
 برشمرد.

این مقام مسئول به عملکرد گروه مطالعات آب های زیرزمینی نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه با اندازه گیری ماهیانه  سطح آب 480 حلقه چاه مشاهده ای و ثبت 5هزار 760 رکورد اندازه گیری دستی تغییرات سطح آب در آبخوان های استان یزد  برای 26 آبخوان استان و نمودار تغییرات تراز متوسط آب (هیدروگراف معرف) تهیه شد.

به گفته امیربیکی در همین زمینه از 69 دیتالاگر(وسیله ای الکترونیکی است که داده هایی را که بوسیله حسگرهای تعبیه شده در دستگاه دریافت می شوند در طول زمان ذخیره می کند) فعال در سال گذشته 69هزار و 420رکورد سطح آب برداشت و از اطلاعات آنها برای بررسی روند تغییرات سطح آب در چاه های مشاهده ای استفاده شده است.

وی اظهار داشت: در راستای نگهداری از شبکه سنجش آبهای زیرزمینی استان 30 حلقه از چاه های مشاهده ای راکد، تعمیر و بازسازی و مجدداً به شبکه سنجش آبهای زیرزمینی بازگشت و همچنین به منظور تکمیل شبکه سنجش آب های زیرزمینی در سال 99 دو حلقه چاه مشاهده ای جدید،جمعا به میزان 184 متر حفاری و وارد شبکه سنجش شد.

وی با بیان اینکه عملیات تطبیق آماربرداری از منابع و مصارف آبهای زیرزمینی هم انجام و موارد اختلاف آنها با عملیات صحرایی و اندازه گیری در محل تدقیق شده افزود:گزارشات ادامه ممنوعیت بهره برداری از آب های زیرزمینی محدوده مطالعاتی بهادران و سیاهکوه نیز در سال 99 تهیه شد.

ممدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای فعالیتهای گروه مطالعات آبهای سطحی را نیز، 87 مورد اندازه گیری دبی رودخانه ها، رسوب و کیفیت، برداشت و کنترل آمار 75 ایستگاه آب وهواشناسی،64  مورد تجهیز شبکه سنجش به ادوات اندازه گیری، تهیه 10 جلدگزارش آماری و فنی، 2 مورد دیوار سازی و ساخت مقاطع کنترل در محل ایستگاه های هیدرومتری و 20 مورد کالیبراسیون ادوات مکانیکی و الکترونیکی آبهای سطحی عنوان نمود.

 

کد خبر: 2531
  تاریخ خبر : 1400/03/19