ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﻢ‌ﺁﺑﯽ ﺩﺭ حوزه ﺷﻬﺮﯼ استان یزد" ابلاغ شد

مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای استان یزد از ابلاغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﻢ‌ﺁﺑﯽ ﺩﺭ حوزه ﺷﻬﺮﯼ این استان توسط استاندار یزد خبر داد.

جواد محجوبی در گفت و گو با پایگاه خبری روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد افزود: این ابلاغیه با توجه به ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﯾﺰﺵﻫﺎﯼ ﺟﻮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﻃﯽ ﻣﺎﻩﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ، در دستور کار قرار گرفته و رعایت آن الزامی است.

وی اظهار داشت: طبق این ابلاغیه که بر اساس برنامه سازگاری با کم آبی در استان تدوین شده ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﯼ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ مورد تاکید است و در این زمینه دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﯼ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﯼ به میزان ۲ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺗﻬﯿﻪ  ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾند.

به گفته وی همچنین با توجه به دستورالعمل مدیریت نگهداری و توسعه فضای سبز شهری با اولویت مدیریت اصولی منابع آبی، زمان آبیاری فضای سبز صرفا از ساعت ۱۹ تا ۶ صبح روز بعد انجام می شود

کد خبر: 2506
  تاریخ خبر : 1400/02/29
 روابط عمومی
 1209