نصب 518 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی شهرستان خاتم

رئیس اداره منابع آب شهرستان خاتم گفت: در سه ماه پایانی سال 99، حدود 81 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی شهرستان خاتم نصب شد.

"مجید زارع بیدکی" در گفت و گو با روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، اظهار کرد: با اعمال محدودیت برای چاه های کشاورزی فاقد کنتور شهرستان خاتم، در سه ماهه چهارم سال قبل، 81 حلقه چاه کشاورزی جدید مجهز به نصب کنتور هوشمند شد.

وی افزود: با این اقدام تعداد چاه های کشاورزی دارای کنتور هوشمند این شهرستان به 518 حلقه رسید.

زارع بیدکی با بیان این که در سال 99 مجموعاً 140 حلقه چاه کشاورزی جدید مجهز به کنتور هوشمند شده و در حال حاضربیش از 97 درصد از چاه های کشاورزی برقی شهرستان مجهز به کنتور هوشمند است، خاطرنشان کرد:

از دیگر اقدامات اداره منابع آب شهرستان خاتم در سه ماهه چهارم سال 99 ، می توان به پر و مسلوب المنفعه نمودن 15 حلقه چاه و زهکش غیر مجاز، قطع و جمع آوری 9 مورد خط انتقال غیر مجاز آب به اراضی غیر، تقلیل منصوبات و جلوگیری از اضافه برداشت 8 حلقه چاه با مجموع اضافه برداشت 39.5 لیتر در ثانیه اشاره کرد.

کد خبر: 2488
  تاریخ خبر : 1400/01/29