کمیسیون

کمیسیون مورخ 14000117

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

واحد پرورش گاوشیری آقای مصطفی عابدین زاده

اشکذر

1054920

پرونده اعاده گردید

2

واحد فرآوری پسته آقای سیدمحمدرضا حسینیان

میبد

1031347

با تامین آب واحد فرآوری پسته موافقت گردید

3

سیستم آبیاری تحت فشار آقای علیرضا مرادی

ابرکوه

1100592

با تامین برق سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید

4

چاه شرکت ابهر پلاستیک

مهریز

5051091

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

5

چاه گروه کشاورزی قدس

مهریز

5150443

با ادامه حفاری چاه موافقت گردید

6

چاه محمد آباد رایگان

خاتم

5230397

با لایروبی چاه موافقت گردید

7

چاه جزیره چاهک

خاتم

5240489

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

8

چاه محمد علی پورطالبی و شرکاء

ابرکوه

5160990

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

9

چاه سید جلال داوودی

ابرکوه

5161228

بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید

10

چاه محمدرضا قیومی

ابرکوه

5160917

با تمدید مجوز کف شکنی موافقت گردید

11

چاه ایرج سرهنگی

ابرکوه

5160361

با حفر گالری موافقت گردید

12

چاه ابوالفضل امیدوار

ابرکوه

5160130

با حفر چاه دستی موافقت گردید

 
کد خبر: 2480
  تاریخ خبر : 1400/01/18
  اخبار مرتبط