تدوین برنامه پنج ساله برای جبران کسری مخزن سفره های آب زیرزمینی استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، در دیدار با رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد، گفت: کسری مخزن در نقاط مختلف استان نشان می‌دهد، منابع آبی در شهرستان های مرزی استان وضعیت خوبی ندارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد "محمد مهدی جوادیان زاده" در دیدار با رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد که در راستای برگزاری رویداد آبی این شهرستان صورت گرفت، ضمن تشریح برنامه‌های این رویداد اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با اجرای رویداد آبی در شهرستان‌ها، مشکلات مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار می‌گیرد و با همکاری مسئولان تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در ادامه سخنان خود به وضعیت منابع آبی اشاره کرد و گفت: در پی بارش های اخیر وضعیت منابع آبی استان بهبود یافته اما باید توجه داشته باشیم که همچنان سفره های آب زیرزمینی استان، سالیانه به میزان ۲۳۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارند که آماری نگران‌کننده است و نشان می‌دهد استان یزد همچنان شرایط پایداری در سفره های آب زیرزمینی ندارد و این مشکل به خصوص در شهرستان های مرزی استان تشدید می شود، بنابراین عدم مدیریت این معضل سبب می شود بی آبی در کل استان تشدید یابد.
 وی خاطرنشان کرد: کارگروه سازگاری با کم آبی استان برنامه ریزی نموده تا در مدت ۵ سال کسری مخزن استان جبران شود به نحوی که ۲۰۰ میلیون مترمکعب آن با صرفه جویی ۵ ساله جبران شود و ۳۰ میلیون متر مکعب دیگر نیز با استفاده از طرح‌های آبخیزداری تامین گردد.
 در ادامه "مجید کارگران بافقی" رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد، این رویداد را اقدامی بسیار شایسته در جهت رفع چالش ها برشمرد و بیان کرد: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته بتوان از منابع آبی به خوبی حفاظت کرد.
وی گفت: دستگاه قضا وظیفه خود می داند که از مجموعه آب منطقه ای حمایت کند،تا سفره های آب زیرزمینی حفظ شود. بنابراین اگر موردی از تخلفات آبی گزارش شود، حتما پیگیری می کنیم.

کد خبر: 2409
  تاریخ خبر : 1399/10/24