برگزاري مراسم اختتاميه دوره آموزشي كارشناسان كشورهاي اسلامي

مراسم اختتاميه دوره آموزشي قنات ويژه كارشناسان كشور هاي اسلامي با حضور معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا ، اعضاي شوراي حكام مركز بين المللي قنات ،استاندار يزد و ديگر مسئولين برگزار شد.

محمدرضا فلاح زاده استاندار يزد در اين مراسم باتشريح وضعيت اقليمي ، فرهنگي ، هنري و اقتصادي استان يزد از وجود 3000 رشته قنات فعال در استان خبر داد و گفت: قنات مهم ترين منبع تأمين آب كشور بوده و هست و استحصال آب در استان بوسيله قنوات 25 درصد مي باشد كه اين ميزان دوبرابر ميزان كشوري است . وي قنات را نمونه اي از سازگاري انسان بامحيط پيرامون خود دانست و قنات را حماسه آشكاري خواند كه در طول هزاران سال تكرارشده است.

همچنين معاون وزيرنيرو درامور آب و آبفا ، از آب به عنوان نعمتي كه خداوند آن را گرامي داشته است يادكرد و اضافه نمود: آب يكي از دغدغه هاي اصلي جامعه بشري است .

عطارزاده اظهارداشت: بانگاه به طرح هاي تاريخي آبي مي توان تفكر مهندسي حاكم بركشور را از ديرباز تاكنون ديد وي اضافه كرد: سرلوحه كارها بهره گيري از توان منديهاي گذشتگان است كه اكنون در تكنولوژي جديد باابداع سازه هاي ويژه اي چون تونل از قطره قطره آب استفاده مي گردد و ما مي توانيم بابهره گيري از علوم گذشتگان ثمرات جامع تري از آب داشته باشيم.

عطارزاده يادآور شد: در تفكر مانيست كه به تنهايي از دانش واكتشافات استفاده كنيم بلكه تلاش كرده آنها را به جوامع مختلف انتقال دهيم و با ارتقاءجهاني بهره وري از آب در همه كشورها خدمت خودرا به جوامع بشري اهداكنيم.

معاون وزيرنيرو گفت: باهمكاري يونسكو مي توان روابط بين المللي راتوسعه داد و باگشايش مراكز بين المللي چون مركز بين المللي قنات و... برنامه هايي را تنظيم كنيم كه از تجربيات گذشتگان و تجربيات جديد استفاده كرد و بابكارگيري اين تجربيات و روشهاي نرم و بدور از خشونت بتوان اهداف دوستانه خود را در ديگر جوامع گسترش دهيم.

در پايان اين مراسم از خدمات ارزشمند و پژوهش آقايان پروفسور كبري از كشور ژاپن و افاي دكتر صفي نژاد از ايران تقدير بعمل آمد.همچنين گواهي شركت در دوره به شركت كنندگان تقديم شد.

کد خبر: 222
  تاریخ خبر : 1389/07/13
  آخرین به‌روزرسانی : 1389/07/13
 سرپرست روابط عمومي
 1684