هفتمین جلسه شورای حکام مرکز بین المللی قنات وسازه های تاریخی آبی برگزارشد

...

هفتمین جلسه شورای حکام مرکز بین المللی قنات وسازه های تاریخی آبی باحضور رحیم میدانی معاون وزیر نیرو درامور آب و آبفا، حسین طالبیان معاون  سازمان میراث فرهنگی ،نماینده یونسکو، نماینده انجمن بین المللی آب ، نماینده وزارت جهادکشاورزی ، نماینده مؤسسه آموزشی آب یونسکو، اعضاء وناظرینی از کشورهای الجزایر ، عراق ، چین ، هلند ، کانادا ، یونان وتونس در مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی  برگزار گردید.

حسین غفوری  سرپرست  بین المللی قنات وسازه های تاریخی آبی از فعالیت یکساله این مرکز گزارشی ارائه داد.

دراین جلسه مقررگردید که روابط وهمکاری میان مرکز بین المللی قنات ونماینده مؤسسه آموزشی آب یونسکوتوسعه یافته وحضور مرکز درفضای مجازی وپایگاه های اینترنتی افزایش یابد.

از دیگر تصمیمات این جلسه ایجاد شبکه همکاری واطلاع رسانی میان سازمان ها وافراد مرتبط با موضوع قنات وسازه های تاریخی آبی جهت تبادل دانش وتجربیات برای حفاظت بهتر از این سا زه ها درسراسر جهان بود.

درپایان شرکت کنندگان نظرات وپیشنهادهای خودرا برای ارتقاء فعالیت های آینده مرکز بیان نمودند.

همچنین در این جلسه از کتاب "گردشگری قنات " نوشته مجید لباف خانیکی و علی اصغر سمسار یزدی رونمایی شد.

کد خبر: 1131
  تاریخ خبر : 1394/08/18